Collectie

Een bijzonder ensemble

De collectie van Slot Zuylen bevat bijzondere topstukken, maar is ook vooral als ensemble van belang. Weinig huizen in Nederland werden zo lang door één familie bewoon als Slot Zuylen. Het gevolg is dat de collectie objecten bevat van de 16e tot en met de 20e eeuw. Het geeft een overzicht van modes in de kunst(nijverheid), maar ook van de sociale status en interesses en leefgewoontes van de bewoners van het kasteel.

Portretten

Het grootste en belangrijkste collectiedeel is de verzameling portretten, bijna tweehonderd in totaal. De werken geven een overzicht van de bewoners van het slot en hun bloedverwanten, van de late middeleeuwen tot en met de 20e eeuw. Naast vele onbekende of minder bekende meesters, omvat de collectie werken van beroemde schilders als Moreelse, Van Honthorst, Maes, Liotard en Kruseman. Door de compleetheid en omvang geeft de collectie een bijzonder inzicht in de ontwikkeling van de portretkunst in Nederland en in het bijzonder die van de Utrechtse adel.

Meubelen

Het huis staat vol bijzondere meubelen, die in de loop der eeuwen het kasteel binnenkwamen. De familiestukken werden met liefde gekoesterd en bewaard, aangevuld met nieuwe meubelen naar de laatste modes. Alle historische stijlen en modes zijn daarom in de collectie vertegenwoordigd. Naast pronkkasten en andere rijk gedecoreerde meubelen, bevat de collectie ook allerlei utilitaire meubelen, zoals linnenpersen, mangels, kisten en hutkoffers. De collectie geeft daarmee een mooi overzicht van het gebruik van een huis als Slot Zuylen, door de familie, maar ook door het personeel.

Tafelgoed

Een kasteel is niet compleet zonder rijk gedekte tafel. In de collectie van Slot Zuylen bevindt zich een grote verzameling linnen, waaronder bijzonder 17-eeuws tafellinnen. Ook zijn er meerdere porseleinen serviezen aanwezig. . Ook wordt er een grote verzameling glaswerk bewaard in het kasteel en bevindt er zich familiezilver in de collectie.

Bibliotheek & Archief

In de loop der eeuwen zijn een omvangrijke bibliotheek en archief opgebouwd. De oudste stukken in het archief van Slot Zuylen stammen uit de 14e eeuw. Het gros van de archiefstukken wordt tegenwoordig bewaard in Het Utrechts Archief en zijn daar in te zien. De bibliotheek in het slot bevat vele bijzondere werken waaronder een Statenbijbel uit 1664. Verder geeft de verzameling boeken een aardige inkijk in de interesses van de verschillende generaties die het slot bewoonden, van 17e-eeuws werk van Cats en Vondel tot 19e-eeuwse boeken over landbouw en fruitteelt.

Mobiel erfgoed

In het functioneren van kastelen en buitenplaatsen speelden paarden en rijtuigen eeuwenlang een grote rol. In het koetshuis van Slot Zuylen zijn een rijtuig uit de 19e eeuw en een slee uit de 18e eeuw te zien. In de 20e eeuw werden de paarden en rijtuigen vervangen door automobielen. Het koetshuis werd een garage en de koetsier werd chauffeur.