Vrienden

Vereniging Vrienden
van Slot Zuylen

De Vereniging van Vrienden van Museum Slot Zuylen heeft ten doel het bevorderen van de instandhouding van Slot Zuylen. De vereniging doet dat door bekendheid te geven aan Slot Zuylen met het organiseren van activiteiten zoals concerten, maar ook door restauraties en tentoonstellingen mede te financieren.

Vrienden van Slot Zuylen hebben altijd gratis toegang tot de tuin en het kasteel, ontvangen nieuwsbrieven en twee fraai vormgegeven gedrukte magazines én kunnen allerlei evenementen tegen kortingstarief bezoeken. Bekijk de agenda voor aanstaande (vrienden)evenementen.

Lid Worden?

Draag jij Slot Zuylen ook een warm hart toe en wil je een bijdrage leveren? Wordt dan lid van de vereniging.

Er zijn verschillende soorten lidmaatschap, per jaar:

– 1 persoon €25,- minimaal
– Partnerlidmaatschap €35,-
– Studentlidmaatschap €15,-
– Lid voor het leven €350,-
– Bedrijfslidmaatschap €550,-

Bij interesse, neem contact op via secretarisvrienden@slotzuylen.nl

De vereniging heeft een Culturele ANBI status, waardoor giften fiscaal aftrekbaar kunnen zijn (fiscaal nr: 816587243). Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Beëindiging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden door schriftelijke kennisgeving welke vóór 1 oktober in het bezit moet zijn van de secretaris. Bij niet tijdige opzegging loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.

Bestuur van de Vrienden

Alle bestuursleden zijn onbezoldigde vrijwilligers. Het bestuur bestaat uit:

  • Jonneke van Keep-Nieuwenhuizen, voorzitter
  • <positie secretaris is vacant>, secretarisvrienden@slotzuylen.nl
  • Monique Toorenburg, penningmeester
  • Daan Wolfert
  • Pien van Noort