Kasteel

Het ontstaan van Slot Zuylen

Langs de Vecht is rond het jaar 1250 Slot Zuylen ontstaan. De eerste steen van de vierkante woontoren met muren van meer dan 2,5 meter dik werd gelegd door Steven van Zuylen. Het kasteel dankt haar naam dan ook aan de bouwer die afkomstig is uit het geslacht Van Zuylen.

Het had een strategische positie langs de Vecht én werd omringd door vruchtbare grond die in de loop der eeuwen door de Vecht was afgezet, wat de locatie erg gunstig maakte.

Een laat gotisch waterslot

In de 14e en 15e eeuw wisselde Slot Zuylen verschillende keren van eigenaar. In de vroege 15e eeuw werd het kasteel na de zoveelste wisseling van eigenaar verwoest en bleef er bijna een eeuw lang een ruïne staan. Deze ruïne kwam vanaf 1525 in het bezit van graaf Willem van Rennenberg, die er een groot waterslot in laat gotische stijl van maakte.

De huidige contouren van het kasteel zijn dan ook te danken aan deze graaf. Het poortgebouw bleef echter alle eeuwen nagenoeg ongewijzigd.

KASTEELBEZOEK + TUINKAARTJE

Landhuis in Franse stijl

In 1752 liet Diederik Jacob van Tuyll van Serooskerken, de eigenaar op dat moment, het kasteel grootschalig verbouwen door architect Jacob Marot met als opdracht om het kasteel te moderniseren. Als gevolg werd de oostelijke weermuur gesloopt, werd er een vleugel aangebouwd om een symmetrisch aanzicht te krijgen en werd er een centrale hal aangelegd op de oude binnenplaats.

Daarnaast kreeg het kasteel grote 18e-eeuwse ramen en werd een deel van de gracht gedempt om een groot voorplein te realiseren. Al deze aanpassingen hebben geleid tot het prachtige slot zoals het er op dit moment uitziet.

Verbintenis met het koloniale verleden

Zoals vele welgestelde families in Nederland hadden ook de bewoners van Slot Zuylen op uiteenlopende manieren banden met koloniale handel en slavernij. De sporen hiervan zijn dan ook terug te vinden op meerdere plekken in Slot Zuylen, zoals de verschillende VOC kisten in het kasteel.

Daarnaast is de verbouwing van het kasteel in de 18e eeuw medegefinancierd door de winsten uit portefeuilles aandelen in koloniale ondernemingen en plantage leningen die de telgen van de familie Van Tuyll van Serooskerken bezit hadden.

Kasteelmuseum

Vanaf 1952 is Slot Zuylen een stichting en publiek toegankelijk als museum. Het slot is nog wat aangepast in de late 19e eeuw en vroeg 20e eeuw. Echter werden deze aanpassingen ongedaan gemaakt tijdens een grote restauratie in de jaren ‘70. Deze restauratie had als doel om zo veel mogelijk de 18e-eeuwse toestand terug te brengen. Wat toen gerealiseerd werd, vormt dan ook de basis van het huidige kasteelmuseum. 

Dus ben je benieuwd naar hoe deze restauratie heeft uitgepakt, kom dan naar het kasteel en bezoek het museum!

Ben jij opzoek naar een website webshop of e-learning?

Website

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Webshop

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

E-learning

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.